POPUP will be held at Shinjuku Takashimaya

Nanoko Hayashi Pro Model, Mayu Hirota Pro Model, Takashimaya Limited Model Color LineupPrevious product color lineup